Korzkwy 30B 63-300 Pleszew 742 22 71, 742 32 34, 601 290 450, 603 522 192 biuro@gizex.com.pl

Zakres mocy: 150 kW, 200 kW, 300 kW, 400 kW, 500 kW, 650 kW, 800 kW, 1100 kW, 1500 kW

Paliwo: słoma zbożowa, rzepakowa, siano łąkowe / w postaci balotów lub kostek/, odpady z produkcji zielarskiej, drewno kawałkowe, karpy drzew /korzenie z pniakami/

Załadunek paliwa: w zależności od wielkości kotła załadunek ręczny lub mechaniczny

Wyposażenie standardowe: korpus, sterownik, wentylator

Wyposażenie dodatkowe: uzgadniane indywidualnie

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA:

Kotły typu BIO-PAL M to seria kotłów wsadowych, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom umożliwiają superefektywne spalanie słomy zbożowej, rzepakowej oraz odpadów pochodzących z produkcji zielarskiej. Jako paliwo zastępcze może być stosowane drewno kawałkowe, karpy drzew. Budowa kotła pozwala na załadowanie do komory paleniska kostek lub balotów słomy i zastosowanie przeciwprądowego systemu spalania. Kocioł wyposażony jest w wentylator, który przez kolektor doprowadza powietrze pierwotne do komory spalania i powietrze wtórne w strefę wewnętrznej komory spalania. Nowością w ofercie kotłów BIO-PAL M jest opcja automatycznego systemu odpopielania. Zasada działania sprowadza się do odbioru popiołu w punktach jego wytrącania, usunięcia popiołu do skrzyni popielnikowej i jego dalszego transportu poza kotłownię. Spalanie w kotłach BIO-PAL M odbywa się warstwowo od góry do dołu w wyniku wielopunktowego doprowadzania do komory paleniskowej. W komorze nawrotnej, w strumieniu powietrza wtórnego, następuje dopalanie gazów. W celu uzyskania optymalnych parametrów pracę kotła nadzoruje sterownik, który reguluje dopływ powietrza w zależności od temperatury spalin i wody w kotle. Dzięki tym rozwiązaniom sterowanie kotłem dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Zapewnienie ciągłości dostawy energii cieplnej odbywa się poprzez zastosowanie tzw. zbiornika akumulacyjnego. Tego typu zbiornik gromadzi nadwyżkę energii w czasie pracy kotła, którą następnie przekazuje do instalacji w okresie przerw w procesie spalania.

PRZEZNACZENIE:

Zakres mocy 40-3000 kW pozwala na zastosowanie kotłów zarówno do opalania małych kotłowni w gospodarstwach rolnych, domach jednorodzinnych, jak również na fermach drobiu, w ogrodnictwie i dużych kotłowniach osiedlowych. Kotły BIO-PAL M przeszły pomyślnie badania w zakresie efektywności oraz neutralności ekologicznej. Kotłownie opalane biomasą są kotłowniami ekologicznymi. Daje to podstawę do otrzymania ulgi z tytułu dopłat na rzecz ochrony środowiska oraz preferencyjnych kredytów i systemów finansowania inwestycji.

Powrót do tabeli