Korzkwy 30B 63-300 Pleszew 742 22 71, 742 32 34, 601 290 450, 603 522 192 biuro@gizex.com.pl

Zakres mocy: 650 kW, 800 kW, 1000 kW, 1500kw

Paliwo: eko-groszek, miał węglowy, pellet drzewny

Załadunek paliwa: automatyczny

Wyposażenie standardowe: korpus, zbiornik paliwa, podajnik ślimakowy, sterownik, wentylat

Wyposażenie dodatkowe: uzgadniane indywidualnie

Kotły typu ALFA z mechanicznym podawaniem paliwa stanowią zestaw wysokoefektywnego wymiennika ciepła oraz palnika z zasobnikiem paliwa. Obsługa sprowadza się do uzupełnienia paliwa w zasobniku i okresowego usuwania popiołu.

Najlepsze efekty energetyczne i eksploatacyjne daje zastosowanie dobrej jakości paliwa tzw. „eko-groszku” o wartości opałowej ok. 27.000 kJ/kg. Konstrukcja kotłów oraz rozpiętość typoszeregu określa ich docelowe przeznaczenie – inwestycje ciepłownicze z możliwością konfiguracji, czyli łączenia jednostek w kaskady.

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA:

Korpus kotła wykonany jest z paleniska i części konwekcyjnej. Palenisko posiada nowatorskie rozwiązanie komory spalania, która w górnej części zawiera ekran wodny w kształcie pionowych kanałów o rozwiniętej powierzchni (ok. 25% całkowitej powierzchni) powodującej intensywny odbiór ciepła. Za paleniskiem znajduje się część konwekcyjna, która stanowi dwuciągowy rurowy wymiennik ciepła z komorą nawrotną w dolnej części i czopuchem umieszczonym za częścią konwekcyjną. Kotły wyposażone są w drzwi paleniska, popielnik z szufladą oraz górne i dolne otwory wyczystek ciągów konwekcyjnych. Izolacja termiczna wykonana jest w formie kaset.

CECHY KOTŁA:

  • różnorodność stosowanych paliw
  • automatyczny system odpopielania
  • wodne panele komory paleniskowej o zróżnicowanym obciążeniu cieplnym
  • pionowy wymiennik płomienicowy
  • turbolizatory pozwalające na łatwe czyszczenie wymiennika
  • niska temperatura spalin i emisja zanieczyszczeń
  • system wewnętrznej dyfuzji wody powrotnej

PALIWO:

Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny typu groszek energetyczny, opcjonalnie może być stosowany węgiel kamienny sortymentu miał MI klasy 25/9 wg normy PN 82/C-97001 oraz pellet drzewny.

Powrót do tabeli