Do pobrania:

 FOLDER

 KARTY KATALOGOWE

 RYSUNKI

 

Zakres mocy: 12 kW, 17 kW, 25 kW, 40 kW, 60 kW,  75 kW,  115 kW, 160 kW, 200 kW, 320 kW, 450 kW

Paliwo: węgiel kamienny, miał węglowy, drewno kawałkowe – wymagana konsultacja z producentem

Załadunek paliwa: ręczny

Wyposażenie: korpus

Kotły typu UKS stanowią linię kotłów centralnego ogrzewania opalanych węglem kamiennym oraz miałem. Znajdują zastosowanie w kotłowniach domków jednorodzinnych, w ogrzewaniu osiedli domków jednorodzinnych, obiektów wielorodzinnych, budynków komunalnych, warsztatów itp.

KOTŁY TYPU „UKS” SĄ KOTŁAMI NISKOTEMPERATUROWYMI I NIE PODLEGAJĄ WARUNKOM DOZORU TECHNICZNEGO. KOTŁY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYŁĄCZNIE WG PN-91/B-02413. OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI OGRZEWAŃ WODNYCH SYSTEMU OTWARTEGO. WYMAGANIA.

PRZEZNACZENIE:

Kotły typu UKS przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury nie przekraczającej 100° C na wyjściu z kotła.

Znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych.

PALIWO:

Paliwem podstawowym dla kotłów centralnego ogrzewania typu UKS jest węgiel kamienny sortymentu OII o wartości opałowej 24.000 kJ/kg oraz miał węglowy sortymentu MI.

Jako paliwo zastępcze może być stosowany węgiel brunatny sortymentu orzech o wartości opałowej 10.000 kJ/kg

Powrót do tabeli