Zakres mocy: 110 kW, 150 kW, 190 kW, 240 kW, 300 kW, 380 kW

Paliwo: miał węglowy, drewno kawałkowe – wymagana konsultacja z producentem

Załadunek paliwa: ręczny

Wyposażenie: korpus, sterownik, wentylator         

 

CHARAKTERYSTYKA KOTŁA:

Kotły typu KW-GR to linia kotłów opalanych miałem węglowym. Zastosowany górny sposób spalania z regulowanym i odpowiednio rozprowadzonym nadmuchem powietrza, pozwala uzyskać wyraźną poprawę procesu spalania, w którym tworzenie gazów zbliżone jest do układu generatorowego. Spalanie odbywa się warstwowo od góry do dołu. W wyniku działania wysokiej temperatury następuje proces odgazowania węgla. Powstały gaz dopalany jest w strumieniu powietrza wtórnego, doprowadzonego do różnych poziomów komory paleniskowej wielopunktowym systemem nawiewnym. W ofercie kotłów KW-GR dostępna wersja pionowa tzw. górno kanałowa i wersja pozioma tzw. tylno kanałowa.

PRZEZNACZENIE:

Kotły KW-GR przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury nieprzekraczającej 100° C na wyjściu z kotła. Znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Przeznaczone są do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, urzędy, obiekty handlowe, obiekty produkcyjne i inne.

PALIWO:

Paliwem podstawowym dla kotłów centralnego ogrzewania typu KW-GR jest węgiel kamienny, sortymentu miał M I klasy 25/9 wg normy PN82/C-97001. Podane oznaczenie 25/9 dotyczące charakterystyki paliwa określa wartość opałowa na poziomie 25.000 kJ/kg i zawartość popiołu 9%. Paliwem zastępczym jest węgiel kamienny sortymentu miał M II klasy 22/9, wg PN-82/C-97001-3.

OPCJONALNIE:

Możliwość spalania drewna kawałkowego (wymagana konsultacja z producentem).

Powrót do tabeli