Aktualności

 

 

 

PROGRAM - CZYSTE POWIETRZE

 

W ramach tego programu beneficjenci mogą wymienić źródło ciepła a także dodatkowo stolarkę okienną, docieplić budynek...
Program jest na lata 2018-2019 r.  Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym" - zaznaczył minister Henryk Kowalczyk. Więcej info  poniższym linku.
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jako
sci-powietrza-w-polsce/
W programie tym najpierw beneficjent wydaje własne środki na inwestycję, a potem ubiega się o zwrot kosztów.

Kierowany jest do osób fizycznych.