Do pobrania:

 FOLDER


 

Zakres mocy: 1000kW, 2000kW, 3000kW

Paliwo: słoma zbożowa, rzepakowa, odpady z produkcji zielarskiej, drewno kawałkowe, karpy drzew

Załadunek paliwa: mechaniczny (pojazd typu ładowacz)

Wyposażenie: ustalane indywidualnie

CHARAKTERYSTYKA NAGRZEWNICY:

Nagrzewnica BIO-PAL Air HEPTA jest rozwinięciem oferty urządzeń grzewczych przeznaczonych do współpracy z suszarniami o dużej wydajności. Jest to urządzenie bezwodne, co ma ogromne znaczenie w przypadku montowania go na zewnątrz budynku lub pracy w cyklach przerywanych w okresie jesienno-zimowym.

BIO-PAL Air HEPTA jest dostępny w mocach od 1MW do 3MW. Posiada jedną długą komorę spalania, umożliwiającą współpracę z zewnętrznym palnikiem olejowym lub gazowym.

Zastosowany w nagrzewnicy sposób spalania cygarowego sprawia, że urządzenie to może pracować w trybie ciągłym, nieprzerwanie podając gorące powietrze o temperaturze do 110ºC na suszarnię.

Pracą nagrzewicy steruje regulator swobodnie programowalny. Jego zastosowanie umożliwia niemal nieograniczoną możliwość konfiguracji wyposażenia dodatkowego, współpracy z palnikami gazowymi i olejowymi, łączenia nagrzewnic w kaskady, zdalnego dostępu do parametrów i monitoringu pracy.  

Standardowe wyposażenie nagrzewnicy gorącego powietrza BIO-PAL Air HEPTA to jednokomorowy bezwodny korpus stalowy z komorą paleniskową wyłożoną materiałem ceramicznym, wymiennik spaliny-powietrze, system sterowania z regulatorem swobodnie programowalnym, wentylatory nadmuchowe komory spalania oraz wentylator powietrza technologicznego do suszarni.

PRZEZNACZENIE:

Nagrzewnica powietrza BIO-PAL Air HEPTA znajduje zastosowanie przy współpracy z dużymi suszarniami zbóż, ziół, drewna, trocin itp. Przystosowana jest do działania z wszystkimi suszarniami dostępnymi na polskim rynku – zarówno istniejącymi, jak i nowobudowanymi.

PALIWO:

Nagrzewnica powietrza BIO-PAL Air HEPTA opalana jest słomą zbożową, rzepakową lub sianem łąkowym w postaci balotów i kostek typu „heston”. Jako paliwo zastępcze można stosować gałęzie oraz całe karpy (korzenie) drzew.

Powrót do tabeli